Info

 1. REKLAMACIJE

  Reklamaciju kupljene robe moguće je realizirati na prodajnom mjestu gdje je roba kupljena  uz obavezno predočenje računa kupnje, računa servisa za ugradnju dijelova i popunjenog reklamacijskog obrasca.
  Ukoliko reklamaciju nije moguće riješiti na prodajnom mjestu ista će biti proslijeđena u odjel reklamacija koji dalje prosljeđuje reklamaciju dobavljaču.
  Kupac će dobiti odgovor na reklamaciju u roku predviđenom zakonom.
  Reklamacijski obrazac možete zatražiti u svakoj GMT poslovnici ili ga možete preuzeti ovdje.

 2. POVRAT KUPLJENE ROBE

  Svu kupljenu robu moguće je zamijeniti prema zakonu. Povrat kupljene robe moguć je u neoštećenoj ambalaži i uz predočenje računa.

 3. NAĆINI PLAĆANJA

  U GMT poslovnicama moguće je plaćanje gotovinom te bankovnim karticama. Plaćanje na rate omogućeno je karticama  Erste, PBZ i Zagrebačke banke.

 4. ANET KARTICA VJERNOSTI

  Opći uvjeti programa ‘Anet kartica vjernosti’
  Izdavatelj kartice je Anet d.o.o. OIB 00845362393, Kovinska 4a, Zagreb

  Program ‘Anet kartica vjernosti’
  1. Član programa ‘Anet kartica vjernosti’ može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja obvezne podatke u pristupnici označene zvjezdicom stavi na raspolaganje Anet d.o.o. Potpisivanjem pristupnice osoba prihvaća ove opće uvjete i postaje Članom programa. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva.

  2. Anet d.o.o. kao izdavatelj kartice programa ‘Anet kartica vjernosti’ zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave promijeni ili u potpunosti ukine program ‘Anet kartica vjernosti’.

  3. Kartica nije prenosiva, ne predstavlja sredstvo plaćanja i može ju koristiti samo potpisnik pristupnice.
  Kartica se izdaje besplatno prilikom prve ostvarene kupnje proizvoda u vrijednosti minimalno 40,00 € ali ako se karticom vjernosti u roku od 6 mjeseci ne napravi nijedna kupovina, ona automatski dobiva status neaktivne kartice.
  Takvu karticu vjernosti Izdavatelj bez da predhodno korisnika obavijesti o tome ima pravo poništiti.
  ‘Anet kartica vjernosti’ koristi se za pravo na kupnju s popustom u svim Anet poslovnicama i poslovnicama ugovornih partnera.

  4. Osnovni popust koji ostvaruje Član prilikom kupnje je do 20%. Popusti se odnose za artikle koji nisu na akcijskoj ili neto cijeni, te na artikle čija grupa proizvoda podržava spomenuti popust. Popusti se odnose na sve oblike plaćanja.
  Popusti (redovni ili akcijski za sve kupce i popust za Članove) se međusobno ne zbrajaju i nije ih moguće kombinirati.
  Ako u akciji nije posebno izražen popust za Članove, kupnja proizvoda za Članove je po uvijetima akcije koji se primjenjuju za sve ostale kupce koji nisu članovi programa tj. Član ne ostvaruje dodatne pogodnosti.

  5. Zahtjev za izdavanje ‘Anet kartica vjernosti’ predaje se na blagajnama bilo koje Anet poslovnice putem popunjenog obrasca pristupnice.
  Član je svoju karticu obavezan predočiti na blagajni kako bi prilikom kupnje ostvario popust.
  Članom programa se postaje nakon popunjavanja i potpisivanja pristupnice, a prestaje važiti kada član pismenim putem, uz pravo bez navođenja razloga, obavijesti Anet d.o.o. da otkazuje članstvo ili kada nastupe okolnosti iz toč. 2 ili toč. 6 ovi općih uvjeta.
  Otkaz kartice vrijedi od trenutka zaprimanja obavijesti o otkazivanju članstva.
  Izdavatelj ima pravo bez ikakvog obrazloženja otkazati korištenje kartice Članu uz opoziv važenja kartice u svako doba.

  6. ’Anet kartica vjernosti’ vrijedi do pisanog opoziva od strane izdavatelja kartice vjernosti ili do zahtjeva prestanka članstva korisnika tj. zaprimanja izjave o prestanku članstva u programu ‘Anet kartica vjernosti’. Korisnik kartice odnosno član programa može u pisanom obliku poslanom poštom na adresu sjedišta izdavatelja kartice ili na adresu elektroničke pošte karticavjernosti@gmt-autodijelovi.hr zatražiti da Izdavatelj prestane koristiti osobne podatke Člana za namjene i na načine navedene u pisanom zahtjevu te se na taj način odriče prava na pogodnosti programa i karticu vjernosti.
  Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080448500, Upisani kapital 5.877.000,00kn
  Uprava društva: Direktor T. Stražišar

  7. Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova u svrhe ostvarenja popusta, pogodnosti pri kupnji i članstva u programu, stoga prati podatke o korištenju kartice i ostvarenim pogodnostima u svrhe razvoja proizvoda i usluga te poboljšanja programa.
  Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova sukladno suglasnostima koje su odabrane na pristupnici.
  Obrada osobnih podataka u svrhe primanja obavijesti o uslugama i proizvodima iz asortimana Izdavatelja, primanje posebnih ponuda i prilagođenih poruka temelji se na suglasnosti Člana.
  Nakon povlačenja suglasnosti Izdavatelj neće obrađivati osobne podatke Člana u svrhe marketinga.
  Izdavatelj će osobne podatke Člana isključivo na temelju zakonske obveze proslijeđivati drugim primateljima tj. opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
  Ovisno o potrebi u svrhe omogućavanja održavanja informacijskog sustava, korisničke potrebe ili sličnih potreba uz sve obvezne mjere zažtite i povjerljivosti, podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima.
  Izdavatelj će obrađivati i čuvati osobne podatke Članova za vrijeme trajanja članstva u program ‘Anet kartice vjernosti’.
  Otkazom od strane Člana ili ukidanjem programa vjernosti Izdavatelj više neće obrađivati osobne podatke Članova.
  Obavijesti poslane na zadnju adresu koju je Član naveo ili obavijestio Izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

  8. U slučaju krađe ili gubitka ‘Anet kartica vjernosti’, obaveza je Člana prijaviti nestanak kartice na adresu elektroničke pošte karticavjernosti@gmt-autodijelovi.hr. Pravodobno će Član biti obaviješten o mjestu i načinu preuzimanja nove kartice vjernosti.
  Izdavanje nove kartice naplaćuje se 5,00 €.

  9. Navedeni Opći uvjeti programa, vrijede od dana njihove objave na oglasnoj ploči u Anet poslovnicama i na internetskoj stranici www.gmt-autodijelovi.hr.
  Izmjene stupaju na snagu u roku od 7 dana od dana objave i smatraju se prihvaćenima, ako se Član i nakon tog roka koristi karticom vjernosti tj. ne otkaže Članstvo pisanim putem.
  10. Anet d.o.o. zadržava pravo naknadnih izmjena, pravila programa te poništenja kartica